Cơ sở Đoàn

Danh sách cơ sở Đoàn trực thuộc

TT

ĐƠN VỊ

HỌ & TÊN

CHỨC VỤ

ĐTDĐ

EMAIL

1

Đoàn cơ sở Viễn thông An Giang

Nguyễn Tân Long

Bí thư

0918.310.919

tanlong.vtag@gmail.com

Nguyễn Ngọc Nhân

Phó Bí thư

0919.140.999

nhannn@yahoo.com

2

Đoàn cơ sở Công ty Cổ phẩn Bảo vệ thực vật An Giang

Huỳnh Quang Huy

Bí thư

0914.513.454
0988.945.096

quanghuy.agpps@gmail.com

Nguyễn Minh Chương

Phó Bí thư

0913.886.512

Doanthanhnien.agpps@gmail.com 

Nguyễn Nhật Thanh

Phó Bí thư

0986.210.386

ir2103@yahoo.com.vn

3

ĐCS Trường CĐ Nghề Việt Mỹ phân hiệu An Giang

Nguyễn Thị Mai

Bí thư

0986.788.426

ntmai2011@gmail.com

Mai Thái Vũ

Phó Bí thư

 

maithaivu@gmail.com

4

ĐCS Ngân hàng TMCP Ngoại thương An Giang

Tô Ngọc Mẫn

Bí thư

0918.184.330

ptkhanh.agi@vietcombank.com.vn

Nguyễn Duy Phương

Phó Bí thư

 

 

5

ĐCS Ngân hàng Phát triển Nhà ĐBSCL

Võ Trường Bảo Thi

Bí thư

0919.072.090

baothi.mhbag@yahoo.com.vn

Phan Thanh Long

Phó Bí thư

0939.119.119

thanhlongmhb@yahoo.com.vn 

6

ĐCS Ngân hàng Chính sách Xã hội CN An Giang

Dương Thanh Trúc

Bí thư

0947.829.262

dttruc79@yahoo.com

Kiều Đỗ Công Thuận

Phó Bí thư

0919.190.740

kieu.thuan18@yahoo.com.vn 

7

ĐCS Cụm Phà Vàm Cống

Nguyễn Thanh Tân

Bí thư

0986.901.990

tanphvc@yahoo.com.vn

Đàng Cao Thạch

Phó Bí thư

0936.041.941

 

8

ĐCS Cty TNHH MTV Xây lắp An Giang

Phạm Hồng Việt

Bí thư

0918.196.569

phamhongviet77@gmail.com

Văng Phú Vỹ

Phó Bí thư

0918.889.927

vanphuvy123_kts@yahoo.com.vn

9

ĐCS Cty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Phan Minh Thông

Bí thư

0982.787.131

doanthanhnien@angimex.com.vn

Mai Thị Như Quỳnh

Phó Bí thư

0982.030.466

 

10

ĐCS Cty CP XNK Thủy sản An Giang

Nguyễn Thanh Hiền

Bí thư

0909.950.607

hien4mat@gmail.com

Đoàn Thị Thu Cúc

Phó Bí thư

0919.726.161

cucf8haccp@gmail.com

11

ĐCS Cty CP Rau quả thực phẩm An Giang

Huỳnh Quang Vinh

Bí thư

0913.931.089

huynhquang.vinh@antesco.com

Nguyễn Huy Cường

Phó Bí thư

0919.009.270

phongtochuc@antesco.com 

Bùi Thị Thu Hương

Phó Bí thư

0905.785.725

 

12

ĐCS Cty CP Du lịch An Giang

Vương Quốc Anh

Bí thư

0917.672.486

 

Ng. T. Bé Bảy

Phó Bí thư

0978.355.964

bay.1984@yahoo.com.vn

13

ĐCS Cty CP ĐT & XD Sao Mai An Giang

Trần Minh Trí

Bí thư

0975.126.210

minhtrihomm@yahoo.com.vn

Lê Kiên Cường

Phó Bí thư

0916.573.467

kiencuong04041984@gmail.com

14

ĐCS Công ty TNHH MTV Phà An Giang

Trần Quốc Long

Bí thư

0918.808.804

quoclong2512@gmail.com

Lâm Hữu Ân

Phó Bí thư

0919.993.444

 lamhuuan1977@yahoo.com.vn

15

ĐCS Công ty Điện lực An Giang

Phạm Võ Phi Long

Bí thư

0966.999.077

phamvophilong@gmail.com

Lê Sang

Phó Bí thư

0944.089.333

 

16

ĐCS Công ty CP XNK Nông sản thực phẩm An Giang

Nguyễn Văn Thống

Bí thư

0917.147.912

nvthong80@gmail.com

Trần Thái Hưng

Phó Bí thư

0913.110.225

 

17

ĐCS Công ty CP Vận tải An Giang

Bùi Tấn Kiệt

Bí thư

0916.173.737

tankietb@gmail.com

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phó Bí thư

0939.454.641

cool.heart2610@gmail.com

18

ĐCS Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm

Trần Nguyễn Minh Hiền

Bí thư

0919.746.007

hien_duocag@yahoo.com.vn

Huỳnh Hoàng Hà

Phó Bí thư

0919.072.086

huynhhavn2004@yahoo.com

19

ĐCS Công ty CP Bê tông ly tâm

Phan Minh Triết

Bí thư

0905.355.595

phanminhtrietdien1@gmail.com

Nguyễn Văn Hào

Phó Bí thư

0972.566.603

 

20

ĐCS Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang

Nguyễn Thị Huyền

Bí thư

0948.850.939

huyen.ckag@yahoo.com.vn

Châu Ngọc Hồ

Phó Bí thư

0919.943.966

doancosockag@gmail.com

21

ĐCS Bưu điện An Giang

Đỗ Hữu Thắng

Bí thư

0918.685.444

dhthang78@gmail.com

Nguyễn Thị Phú Hải

Phó Bí thư

0123499.5099

 

22

Chi đoàn Trung tâm Văn hoá Tổng hợp An Giang

Trương Thị Bích Giang

Bí thư

0948.919.298

tt.vhth.ag@gmail.com

Dương Thị Thái Hiền

Phó Bí thư

01669959.799

 thanhtunglongxuyen@yahoo.com

23

Chi đoàn Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh An Giang

Phạm Văn Hùng

Bí thư

0919.557.701

phongkinhdoanhccfag@gmail.com

phamhungag@gmail.com

24

Chi đoàn Ngân hàng TMCP Kỹ thương

Quách Hoàng Tuấn

Bí thư

0939.858.655

tuanvt.ang@techcombank.com.vn
tuanqh@techcombank.com.vn

Huỳnh Kim Thía

Phó Bí thư

0989.324.086

 

25

Chi đoàn Ngân hàng TMCP Công thương An Giang

Đỗ Công Bình

Bí thư

0909.113.335

Binh.DC@vietinbank.vn

Trang Thanh Xuyên Anh Thư

Phó Bí thư

0903.083.856

thuttxa@vietinbank.vn

26

Chi đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Lưu Phước Vẹn

Bí thư

0983.033.321

phuocvenvdbag@gmail.com

Trần Thị Lan Anh

Phó Bí thư

0918.415.128

 

27

Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT An Giang

Lê Minh Nguyên

Bí thư

0913.747.389

lmnguyen3007@gmail.com

Ng. Đăng Viết Phong

Phó Bí thư

0983.822.330

phongngdangviet@agribank.com

28

Chi đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư  & Phát triển An Giang

Lý Thái Khương

Bí thư

0918.533.525

lythaikhuong@yahoo.com

Phạm Thanh Hà

Phó Bí thư

 

 

29

Chi đoàn Cty TNHH Bệnh viện Hạnh Phúc

Nguyễn Tấn Thọ

Bí thư

0936.016.787

cdctcpbvhp@yahoo.com

Vũ Quang Đô

Phó Bí thư

0949.297.866

 

30

Chi đoàn Cty CP Tư vấn Xây dựng

Nguyễn Công Nhân

Bí thư

0918.789.505

ncnhan.tvag@gmail.com

Trần Bá Tòng

Phó Bí thư

 

 

31

Chi đoàn Cty CP ĐT & XD Ticco An Giang

Dương Ngọc Sơn

Bí thư

0919.379.280

ngocsonlx@gmail.com

Lưu T. Kiều Thu

Phó Bí thư

0938.932.122

 

32

Chi đoàn Công ty Xăng dầu An Giang

Nguyễn Trần Duy Thanh

Bí thư

0919.009.392

angiang.thoaison@petrolimex.com.vn

Trương Hồng Vũ

Phó Bí thư

0915.727.424

hongvu6969@gmail.com

33

Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết

Lâm Thị Thùy Trang

Bí thư

0913.713.710

lamthithuytrang@gmail.com

Lê Thành Trí

Phó Bí thư

0902.335.558

 

34

Chi đoàn Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi

Nguyễn Thành Phương

Bí thư

0914.206.232

thanhphuongcmtc99@gmail.com

Vũ Minh Bằng

Phó Bí thư

0918.337.638

minhbangtl@gmail.com

35

Chi đoàn Công ty Điện Nước An Giang

Phan Hữu Trí

Bí thư

0939.599.765

phongantoan.dnag@yahoo.com.vn

Lý Minh Sáng

Phó Bí thư

0906.717.494

phongantoan.dnag@gmail.com

36

Chi đoàn Công ty CP Phát triển Du lịch

Lê Anh Quân

Bí thư

0945.036.423
0918.309.907

anhquan1709@yahoo.com

 Dương Việt Anh

Phó Bí thư

0909.181.416 

 andesco@gmail.com

37

Chi đoàn Công ty Cổ phần In An Giang

Trình Thị Mộng Tuyền

Bí thư

0918.357.001

inangiang@yahoo.com.vn

 

Phó Bí thư

 

 

38

Chi đoàn Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang

Võ Hữu Tín

Bí thư

0939.823.632

vohuutinag@yahoo.com.vn

Trần Quốc Sĩ

Phó Bí thư

0976.968.787

 

39

Chi đoàn Công ty Cổ phần Cảng An Giang

Nguyễn Thông Minh

Bí thư

0919.726.727

nguyenminh5582@gmail.com

Trần Thị Thúy Hạnh

Phó Bí thư

0918.869.105

 

40

Chi đoàn Công ty Bảo Việt An Giang

Nguyễn Trung Hiếu

Bí thư

0902.363.645

 nguyentrunghieu@baoviet.com.vn

Nguyễn Thị Thùy Dung

Phó Bí thư

0963.226.362

nguyenthithuydung@baoviet.com.vn 

41

Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp

Nguyễn Thị Thanh Tuyến

Bí thư

0949.332.133

ttuyen_pn2@yahoo.com.vn

Trần Thị Tuyết Nga

Phó Bí thư

0907.190.901

tttnga_dukdn@yahoo.com.vn 

42

Chi đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị AG

Nguyễn Hoàng Hiếu

Bí thư

0939.300.007

diephihi@yahoo.com

Trần Hoàng Dũng

Phó Bí thư

 

 

43

Chi đoàn Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh AG

Lê Chí Nhựt

Bí thư

0902.710.984

lechinhut@gmail.com

Huỳnh Thị Kiều Trang

Phó Bí thư

 

 

44

Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khánh Toàn

Trần Thị Tuyết Nhung

Bí thư

0949.310.946

tttnhung0204@gmail.com

Phạm Hữu Danh

Phó Bí thư