Cơ sở Đoàn

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ LÀ BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ Ở CÁC CƠ SỞ ĐOÀN TRỰC THUỘC

TT ĐƠN VỊ HỌ & TÊN NS CHỨC VỤ ĐTDĐ Địa chỉ mail gửi thư điện tử
1 Đoàn cơ sở Viễn thông  Nguyễn Ngọc Nhân 80 Bí thư 0919.140.999 nhannn@yahoo.com
Hà Thị Kiều Thanh 83 Phó Bí thư 0917.190.383 hathikieuthanh193@gmail.com
Phạm Trung Nghĩa 83 Phó Bí thư 0918.557.993 p19112001@gmail.com
2 Đoàn cơ sở Cty CP Tập đoàn Lộc trời  Huỳnh Anh Tuấn 89 Bí thư 0907.292.606 tuan.a.huynh@agpps.com.vn
Trần Phước Hậu 89 Phó Bí thư    
Đỗ Văn Đạt 87 Phó Bí thư 0988.676.945 dat.v.do@agpps.com.vn
3 Đoàn cơ sở Tập đoàn Sao Mai  Trần Thanh Điền 90 Bí thư 0973.344.224 tranthanhdien90@gmail.com
Võ Phước Vũ 89 Phó Bí thư 0939.282.450 vpvu.sm@gmail.com
4  Đoàn cơ sở NH Chính sách Xã hội Ng. T. Ánh Hoàng 82 Bí thư 0902.474.848 anhhoangvbsp@gmail.com
Tô Công Huấn 88 Phó Bí thư 0907.594.177 tohuan17@gmail.com
DCS.NHCSXHCNAG@gmail.com
5 Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV
 Xây lắp An Giang
Lê Hồng Phong 84 Bí thư 0906.791.588 phonglvdt@gmail.com
Đào Vương Phú Bình 87 Phó Bí thư 0985.954.126 doancosoxaylapag@gmail.com
Nguyễn Minh Lộc 85 Phó Bí thư 0919.200.010  
6 Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV
Khánh Toàn
Đỗ Ngọc Duy 89 Bí thư 0939.074.701 Doduy8th2@gmail.com
Mai Thị Mỹ Tiên 88 PBT    
7 Đoàn cơ sở Cty CP
Xuất nhập khẩu An Giang
Lâm Trường Huy 84 Bí thư 0396.777.868 Lthuy@angimex.com.vn
doanthanhnien@angimex.com.vn
Trần Quang Huy 85 Phó Bí thư 0932.989.060  
8 Chi đoàn Công ty Agifish Trần Tấn Vinh 79 Bí thư 0979.232.988 tranvinhagf@gmail.com
9 Đoàn cơ sở Công ty CP
Rau quả thực phẩm An Giang
Bùi T. Thu Hương 80 Bí thư 0905.785.725 thuhuong@antesco.com
Trần Thanh Nhàn 80 Phó Bí thư 0386.723.390  
Phạm T. Kiều Linh 81 Phó Bí thư 0919.586.058  
10 Đoàn cơ sở Công ty CP Du lịch AG Ng. Văn Thanh 89 Bí thư 0986.730.720 nguyenvanthanh8kt1@gmail.com
11 Đoàn cơ sở Công ty TNHH Phà AG Ng. Xuân An 83 Bí thư 0919.772.477 xuanan1912@gmail.com
Nguyễn Bá Ngữ 91 Phó Bí thư 0984.001.336 Bangu07@gmail.com
12 Đoàn cơ sở Công ty Điện lực  Phạm Võ Phi Long 80 Bí thư 0966.999.077 phamvophilong@gmail.com
Ng. Văn Công 86 Phó Bí thư 0973.304.717 cong717@gmail.com
13 Đoàn cơ sở Công ty CP XNK
Nông sản Thực phẩm
Dương Kim Thoa 82 Bí thư 0949.696.017 kimthoa9797@gmail.com
Tăng Khánh Tường 89 Phó Bí thư 0907.526.949 tuong.afiex@gmail.com
14 Đoàn cơ sở Công ty CP Vận tải  Trần Huy Hoàng 82 Bí thư 0919.714.853 phongkythuatvattu@gmail.com
Ng. T. Mỹ Hạnh 82 Phó Bí thư 0939.454.641 phongtochuc.oto@gmail.com
15 Đoàn cơ sở Công ty CP
Dược phẩm Agimexpharm
Huỳnh Hoàng Hà 86 Bí thư 0919.072.086 huynhhavn2004@yahoo.com
Phạm Đỗ Phương Thảo   88 Phó Bí thư    
16 Đoàn cơ sở Công ty CP  Cơ khí  Nguyễn Quang Huy 88 Bí thư 0987.383.376 huy0684@gmail.com
doancosockag@gmail.com
Lê Hữu Nhân 82 Phó Bí thư 0909.777.423 huunhanag@yahoo.com
Trần Thị Ngọc Hạnh 86 Phó Bí thư    
17 Đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh Bùi Quốc Tâm 86 Bí thư 0907.091.727 tamktbdag@yahoo.com
Phan T. Tuyết Dung 83 Phó Bí thư 0912.942.949 dungtchcbd@gmail.com
18 Chi đoàn Trung tâm Văn hóa
 Tổng hợp AG
Đoàn T. Đỗ Uyên 88 Bí thư 0984.194.082 tt.vhth.ag@gmail.com;
 
douyenkt2@gmail.com
19 Chi đoàn Ngân hàng TMCP  Vietcombank AG Huỳnh Hữu Hậu 85 Bí thư 0946.317.617 hauhh.agi@vietcombank.com.vn
Nguyễn Phương Linh 90 Phó Bí thư 0918.888.412 linhnp.agi@vietcombank.com.vn
20 Chi đoàn Ngân hàng Việt Á Trần Công Lý 85 Bí thư 0984.449.511 lytc@vietabank.com.vn
Phan Trung Hậu 85 Phó Bí thư    
21 Chi đoàn Ngân hàng TMCP  BIDV LX Trần Hồ Thái Trinh 88 Bí thư 0945.042.008 tranhothaitrinh@yahoo.com
Ngô Trần Xuân Mai 94 Phó Bí thư 0911.793.816 maintx@bidv.com.vn
22 Chi đoàn TMCP BIDV AG Trần Phan Bửu Tùng 89 Bí thư 0917.186.789 tungtpb@bidv.com.vn
Nguyễn Minh Cường 83 Phó Bí thư 0985.172.700 cuongnm7@bidv.com.vn
23 Chi đoàn Ngân hàng TMCP
 Công Thương AG
Lê Thị Ngọc Mạnh 87 Bí thư 0948.999.357 manhltn@vietinbank.vn
Lâm Thái Quốc 88 Phó Bí thư 0913.071.327 quoclt@vietinbank.vn
24 Chi đoàn NH PT KV ĐT AG Trần T. Anh Thư 88 Bí thư 0949.093.554 Tranthianhthuvdb@gmail.com
Mai Xuân Thành 85 Phó Bí thư 0907.274.585 thanhmx191085@gmail.com
25 Chi đoàn Ngân hàng
Agirbank AG
Lê Thị Phước 87 Bí thư 0909.092.905 phuoclethi1@agribank.com lalancatherine@yahoo.com
Phan Thanh Trúc 83 Phó Bí thư 0909.092.378 thanhtruc009@gmail.com
26 Chi đoàn Công ty TNHH
Bệnh viện Hạnh Phúc
Nguyễn Hữu Nhân 89 Bí thư 0939.848.756 cdctcpbvhp@yahoo.com
huunhannguyen77@gmail.com
Võ Đức Thọ 93 Phó Bí thư 0352.668.825 thokunlx@gamil.com
27 Chi đoàn Công ty TNHH MTV
Xăng dầu An Giang
Phan Quốc Ân 85 Bí thư 0939.394.449 angiang.nhabang@petrolimex.com.vn
Ng. Nhựt Tân 86 Phó Bí thư 0989.919.484  
28 Chi đoàn Công ty TNHH MTV
Môi trường Đô thị AG
Đặng Trung Cường 82 Bí thư 0919.967.000 TrungcuongLX@gmail.com
Trần T. Bích Ngọc 87 Phó Bí thư 0918.445.949 ttbngoc28081989@gmail.com
29 Chi đoàn Công ty CP Điện Nước  Huỳnh Hữu Nhàn 82 Bí thư 0984.397.380 nhan.ckm@gmail.com,                              phongantoan.dnag@yahoo.com.vn
Lê Ngọc Tuấn Anh 83 Phó Bí thư 0855.049.289 leanhag@gmail.com
31 Chi đoàn Công ty CP Bê tông Ly tâm Huỳnh Thanh Mẫn 82 Bí thư 0918.834.704 huynh_thanhman@yahoo.com.vn
Nguyễn Hữu Trí 89 Phó Bí thư    
31 Chi đoàn Công ty CP  In  Ngô Minh Hiển 89 Bí thư 0985.437.767 nmhien1080970@gmail.com
Đặng Thị Mao 85 Phó Bí thư 0916.694.705 mao27_10@yahoo.com
32 Chi đoàn Công ty CP  Cảng AG Phạm Văn Thành 83 Bí thư 0986.787.818 vanthanhcmt@gmail.com
Trần Thanh Vân 83 Phó Bí thư 0945.053.752 mail.thanhvan@gmail.com
33 Chi đoàn Công ty Bảo Việt Ng. T. Thùy Dung 82 Phó Bí thư 0963.236.362 NguyenThiThuyDung@baoviet.com.vn
34 Chi đoàn NH Hợp tác xã Ng. Khánh Tín 88 Bí thư 0984.246.556 nguyenkhanhtin@gmail.com
Nguyễn Văn Châu 92 Phó Bí thư   nvchau1992@gmail.com
35 Chi đoàn Cty Xổ số kiến thiết Lê Thành Trí 82 Bí thư 0902.335.558 lethanhtri1982@gmail.com
Lê Thị Cẩm Tuyền 90 Phó Bí thư 0939.226.983 camtuyen.le90@gmail.com
36 Chi đoàn Công ty Khai thác Thủy lợi
An Giang
Lâm Thế Luân 81 Bí thư 0917.604.653 Lamtheluan@yahoo.com.vn
Đinh T. Ngọc Điệp 85 Phó Bí thư 0984.333.318 dtngocdiep56@gmail.com