ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA” NHÂN KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1949 - 27/7/2016)

Hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016), nhằm ghi nhận những công lao đóng góp của các mẹ Việt Nam anh hùng, của thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tư do cho dân tộc, thể hiện tinh thần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc trời (trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp) tổ chức thăm và tặng quà cho 35 Mẹ Việt Nam anh hùng trong toàn tỉnh An Giang.

Hoạt động đi thăm và tặng quà diễn ra từ ngày 25/7/2016 - 27/7/2016. Tại mỗi nơi đến, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các Mẹ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh cao cả của các Mẹ và người thân gia đình đã góp phần lớn lao vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Bên cạnh hoạt động thăm hỏi sức khỏe các mẹ, đoàn còn gửi đến các mẹ phần quà (2.000.000 đồng/phần). Tổng số tiền thăm hổi các mẹ Việt Nam anh hùng trong đợt này là 70.000.000 đồng.

Tuy phần quà có trị không lớn lắm nhưng phần nào làm cho các mẹ vui hơn, khỏe hơn để vượt qua bệnh tật ốm đau tuổi già, giúp cho các mẹ có nghị lực niềm tin hơn vào cuộc sống để sống vui - sống khỏe cùng con cháu. Thông qua hoạt động nhằm giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ tỉnh nhà trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.