CHI ĐOÀN CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC THỦY LỢI AN GIANG TỔ CHỨC DU KHẢO VỀ NGUỒN

Thực hiện theo Chương trình công tác Đoàn & PTTN năm 2018 của BCH Chi đoàn Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi An Giang. Đồng thời tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên có điều kiện học tập, tìm hiểu lịch sử và gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Sáng ngày 14 tháng 07 năm 2018, Chi đoàn Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi An Giang tổ chức du khảo về nguồn tại khu di tích Nguyễn Sinh Sắc - tỉnh Đồng Tháp.

khai thac thuy loi an giang to chuc du khao ve nguon 1

Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Đến viếng khu di tích, đoàn viên thanh niên thắp hương tưởng niệm tại mộ Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

khai thac thuy loi an giang to chuc du khao ve nguon 2

Mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc

Ngoài ra Chi đoàn còn tham quan nhà trưng bài nói về cuộc đời và sự nghiệp của một nhà nho yêu nước, người có ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời và sự nghiệp của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

khai thac thuy loi an giang to chuc du khao ve nguon 3

Nghe thuyết minh tại Nhà trưng bài

Bên cạnh đó, Chi đoàn được tham quan mô hình nhà sàn Bác, được xây dựng theo nguyên mẫu ở Hà Nội, nhưng để phục vụ lâu dài cho nhân dân tham quan nên được làm bằng loại gỗ nhóm 1 như: Bên, giáng hương, căm xe, gõ đỏ… Nhà sàn Bác có chiều dài khoảng 10,5m, rộng khoảng 6,2m và có hai tầng. Tầng dưới là nơi Bác Hồ thường làm việc về mùa hè, nơi họp Bộ Chính trị quyết định nhiều vấn đề quan trọng của cách mạng Việt Nam, nơi tiếp khách thân mật; tầng trên có hai phòng, mỗi phòng rộng trên dưới 10m2 dùng làm phòng ngủ và phòng làm việc về mùa đông.

khai thac thuy loi an giang to chuc du khao ve nguon 4

Mô hình nhà sàn

Có thể nói, hoạt động du khảo về nguồn nhằm đoàn viên thanh niên đều như thấy được một phần lịch sử tái hiện lại trước mắt, những điều mà trước đây chỉ được học tập qua sách vở. Mỗi đoàn viên thanh niên phần nào cảm nhận, hình dung được cuộc đời và tư tưởng của Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cũng như sự ảnh hưởng đến tư tưởng, lòng yêu nước của Bác Hồ.

BCH CHI ĐOÀN CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC THỦY LỢI AG