Viễn thông An Giang tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 - 2014

clip image002

 

      Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Viễn thông An Giang nhiệm kỳ 2012 – 2014 diễn ra vào ngày 29/03/2012, với sự có mặt của 90 đại biểu tham dự. Đại hội đã biểu quyết thống nhất khẩu hiệu hành động là

“TUỔI TRẺ VIỄN THÔNG AN GIANG TRUNG THÀNH – DŨNG CẢM – TẬN TỤY – SÁNG TẠO – NGHĨA TÌNH TẤT CẢ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP”.

        Với cơ cấu tổ chức gồm 12 chi đoàn trực thuộc với 166 đoàn viên, tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong những năm qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đã đề ra nhiều chỉ tiêu để thực hiện, tiêu biểu như: Giữ vững danh hiệu Cơ sở đoàn xuất sắc toàn diện; Trong nhiệm kỳ thực hiện 24 công trình thanh niên và 50 phần việc thanh niên; Tích cực tham giam sản xuất kinh doanh, phấn đấu 90% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến hàng năm.

clip image002

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn cơ sở Viễn thông An Giang với 09 thành viên, đồng chí Nguyễn Tân Long tiếp tục tái đắc cử chức vụ Bí thư Đoàn ủy Viễn thông.

N.N.N