THANH NIÊN ƯU TÚ KHỐI DOANH NGHIỆP THAM GIA LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN ĐỢT I/2017

Thực hiện theo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017; nhằm tiếp tục bồi dưỡng thanh niên ưu tú vào Đoàn và nâng cao chất lượng đoàn viên mới, sáng ngày 04/3/2017 tại Hội trường Cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Ban Chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp mở lớp bồi Dưỡng đối tượng Đoàn đợt I/2017 cho 40 thanh niên ưu tú trong Khối. Trong buổi làm việc, đồng chí Tô Kim Hồng - Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp đã truyền đạt cho các thanh niên về “Một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng Sản Việt Nam và truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, “Những hiểu biết cơ bản về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, “Phấn đấu trở thành Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và 06 bài học lý luận chính trị của Đoàn.

Lớp đối tượng đoàn đợt 1 năm 2017

Lớp đối tượng đoàn đợt 1 năm 2017 ảnh 2

Qua một buổi làm việc, các bạn thanh niên hoạt động sôi nổi, trao đổi lẫn nhau, nắm rõ hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có nhận thức sâu sắc hơn về ý thức của người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Qua đó tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cố gắng phấn đấu được vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Sau lớp bồi dưỡng, Đoàn Khối giao cho các cơ sở Đoàn trực thuộc tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới cho các thanh niên ưu tú trang trọng.

Lớp đối tượng đoàn đợt 1 năm 2017 ảnh 3

Lớp đối tượng đoàn đợt 1 năm 2017 ảnh 4

Lớp đối tượng đoàn đợt 1 năm 2017 ảnh 5

Lớp đối tượng đoàn đợt 1 năm 2017 ảnh 6

Lớp đối tượng đoàn đợt 1 năm 2017 ảnh 7

Lớp đối tượng đoàn đợt 1 năm 2017 ảnh 8

Lớp đối tượng đoàn đợt 1 năm 2017 ảnh 9

Lớp đối tượng đoàn đợt 1 năm 2017 ảnh 10