HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN QUÝ I NĂM 2018

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN QUÝ I NĂM 2018

(Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)

Sáng ngày 10/03/2018 tại Hội trường Công ty CP Điện nước An Giang, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quý I năm 2018 lồng ghép Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Tô Kim Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp; cùng các đồng chí là UV.BTV, UV.BCH Đoàn Khối,  các đồng chí là  Báo cáo viên cấp Đoàn Khối, Bí thư và Phó Bí thư ở các cơ sở Đoàn trực thuộc.

hoi nghi bao cao vien quy 1 nam 2018 1

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Khối đồng chí Tô Kim Hồng - Bí thư Đoàn Khối đã Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Ban Thường vụ Đoàn Khối đưa nội dung cốt lõi, trọng tâm nhất của Nghị quyết Đại hội đến với đội ngũ Cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên. Nhằm giúp các Cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Căn cứ vào đó, các cơ sở đoàn sẽ lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai tại cơ quan, đơn vị mình. Với nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, Ban Chấp hành Đoàn Khối đã đề ra một số chỉ tiêu cơ bản: Phát triển ít nhất 500 đoàn viên mới; Bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 800 đoàn viên ưu tú, trong đó có ít nhất 60% đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng; Có ít nhất 70% cơ sở Đoàn tham gia xây dựng và thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh tại đơn vị; 100% cán bộ Đoàn chủ chốt và 80% thanh niên được học tập, quán triệt các chủ chương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đoàn, chính sách và pháp luật của Nhà nước...

hoi nghi bao cao vien quy 1 nam 2018 2

hoi nghi bao cao vien quy 1 nam 2018 3

hoi nghi bao cao vien quy 1 nam 2018 4

hoi nghi bao cao vien quy 1 nam 2018 5

hoi nghi bao cao vien quy 1 nam 2018 6

VĂN PHÒNG ĐOÀN KHỐI