CÁN BỘ ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP THAM DỰ HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 4/2018 DO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH AN GIANG TỔ CHỨC

              Chiều ngày 10 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 4 và định hướng công tác tuyên truyền tháng 5 năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Cao Quang Liêm - TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Trung Hiếu - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh, cùng các đồng chí là UV.BCH Đảng bộ Khối, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư ở các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp, Đại diện lãnh đạo các cơ quan doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.

            Hội nghị đã được đồng chí Cao Quang Liêm - TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang và đồng chí Lê Trung Hiếu - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang thông tin nội dung: Một số điểm mới cơ bản của hệ thống chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế triển khai thực hiện trong năm 2018; Một số nhiệm vụ đặt ra đối với hệ thống Chính trị nhằm thực hiện mục tiêu “Bảo hiểm y tế toàn dân”; Thông tinh sơ lược về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018; Tình hình an ninh trật tự của nước ta gần đây và Nước Mỹ sau một thời gian cầm quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

HOINGHIBAOCAOTHANG4 2108 1 

   HOINGHIBAOCAOTHANG4 2108 2

HOINGHIBAOCAOTHANG4 2108 3 

   HOINGHIBAOCAOTHANG4 2108

               HOINGHIBAOCAOTHANG4 2108 4

         Định hướng trong thời gian tới, các đồng chí báo cáo viên cũng nhấn mạnh việc tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương và của cấp ủy các cấp; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch 73/KH-UBND, ngày 08/02/2018 về phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020, Chương trình hành động số 377/CTr-UBND, ngày 14/7/2016 nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Tuyên truyền về những giá trị lịch sử của chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; Rà soát, điều chỉnh bổ sung giải pháp, tập trung chỉ đạo, điều hành phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

BCH ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP