HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP (MỞ RỘNG) LẦN THỨ III KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn & PTTN  năm 2018. Được sự đồng ý của Trường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang. Sáng ngày 28/6/2018, tại Hội trường cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp (mở rộng) lần thứ III khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Thành Lợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; đồng chí Lê Minh An - UV.BCH Tỉnh Đoàn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn An Giang; đồng chí Tô Kim Hồng - UV.BTV Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp. Cùng các đồng chí là UV.BTV, UV.BCH, UV.UBKT, các đồng chí là Bí thư và Phó Bí thư ở các cơ sở Đoàn trực thuộc.  

1

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đoàn Khối đồng chí Huỳnh Anh Tuấn - UV.BTV Đoàn Khối, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty CP Tập đoàn Lộc trời đã trình bày dự thảo Báo cáo Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo đã nêu bật những kết quả đã đạt được trong công tác Đoàn và phong trào đoàn 6 tháng đầu năm và góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Cũng tại Hội Nghị đồng chí Tô Kim Hồng - UV.BTV Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức “Kỳ Nghỉ Hồng” năm 2018 và dự thảo Kế hoạch Tổ chức “Hội thi tuyên truyền Văn hóa Doanh nghiệp” năm 2018. Các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động “ Kỳ Nghỉ Hồng” năm 2018 như: Phát hơn 2000 quyển tập và 19 xe đạp cho học sinh nghèo, tổ chức khám bệnh, 5 suất học bổng nhận đỡ đầu học sinh nghèo, thực hiện các hoạt động  xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường….

2

Về triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018, Ban Chấp hành đoàn đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể, ý nghĩa và thiết thực, hướng các hoạt động của Đoàn Khối gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề; tiếp tục tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; mở rộng các hoạt động giao lưu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, các hoạt động bảo vệ môi trường, an sinh xã hội.

3

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Thành Lợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đoàn thanh niên trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn viên thanh niên đã phát biểu tại Hội nghị; Ban Chấp hành đoàn thanh niên cần tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ cho đoàn viên thanh niên, kỹ năng nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt xây dựng đoàn về tổ chức; không lơ là mất cảnh giác;  đề nghị các đoàn viên thanh niên nêu cao tinh thần tự học tập nâng cao kiến thức, trình độ đẩy mạnh việc trau dồi ngoại ngữ để phục vụ công việc.

4

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Đoàn Khối đã trao bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tháng thanh niên năm 2018.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đoàn khối, đồng chí Tô Kim Hồng - UV.BTV Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Khối xin chân thành cảm ơn và tiếp thu những chỉ đạo quý báo của lãnh đạo Đảng ủy Khối và mong trong thời gian tới Đảng ủy Khối và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn luôn quan tâm tạo mọi điều kiện Đoàn Khối hoạt động tốt nhất.

VĂN PHÒNG ĐOÀN KHỐI