TỈNH ĐOÀN AN GIANG KIỂM TRA CTĐ & PTTN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TĐTN-UBKT, ngày 25/6/2018 của Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn An Giang về việc “Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi” 6 tháng đầu năm 2018, sáng ngày 03/7/2018 tại phòng họp Cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang tiếp Đoàn Kiểm tra Tỉnh Đoàn An Giang về việc kiểm tra công tác Đoàn và Phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018. Đoàn Kiểm tra Tỉnh Đoàn An Giang có các đồng chí Nguyễn Văn Thành - UV.BTV Tỉnh Đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn - Phó đoàn, đồng chí Lưu Thanh Bình - UV.BCH Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Công nhân và Đô thị, đồng chí Nguyễn Thị Trúc Linh - UV.BCH Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp thanh niên, đồng chí Trần Thị Lài - Cán bộ Ban Tổ chức Kiểm tra. Tiếp Đoàn Kiểm tra Tỉnh Đoàn có các đồng chí Tô Kim Hồng - UV.BTV Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp, đồng chí Huỳnh Anh Tuấn - UV.BTV Đoàn Khối, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, đồng chí Nguyễn Minh Trung - UV.BTV Đoàn Khối.

PTTN61

Đại diện Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp, đồng chí Tô Kim Hồng đã thông qua báo cáo tóm tắt nội dung kiểm tra bao gồm: việc thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018; các hoạt động khởi nghiệp; mô hình khởi nghiệp; kinh doanh hiệu quả của đơn vị; việc thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa trong thế hệ trẻ”; kết quả học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; công tác quản lý đội ngũ Báo cáo viên ở cơ sở; công tác đoàn vụ, đoàn tịch, hồ sơ, sổ sách...

PTTN62

Cũng tại buổi làm việc, các đồng chí cùng nhau trao đổi về những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc tại các cơ sở Đoàn trực thuộc để có giải pháp cụ thể nhằm khắc phục, tổ chức được nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp hơn.

PTTN63

PTTN64

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Thành - UV.BTV Tỉnh Đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai công tác các hoạt động đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 mà Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp đã làm được; đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được quan tâm; đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Khối trong 6 tháng cuối năm 2018 luôn bám sát các hoạt động theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh Đoàn, tiếp tục thực hiện công trình, phần việc theo chỉ tiêu đăng ký đầu năm, có nhiều hoạt động tăng cường hỗ trợ xã nông thôn mới trong lộ trình công nhận của Tỉnh.

VĂN PHÒNG ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP