Đại Hội Các Cấp Lần Thứ 11

Gợi ý sinh hoạt Chi đoàn Tháng 5/2012

 

1. Chủ đề: “Bác Hồ với tuổi trẻ - Tuổi trẻ với Bác Hồ”

2. Nội dung:
- Tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và niềm tự hào dân tộc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; những thành tựu của đất nước, địa phương, đơn vị đạt được trong quá trình đổi mới.
- Giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; nêu bật tình yêu bao la của Bác đối với thanh thiếu nhi Việt Nam và thế giới; tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới, đặc biệt của thanh thiếu nhi đối với Bác; đấu tranh bác bỏ các luận điệu phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhấn mạnh mục đích, yêu cầu, nội dung của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
- Sinh hoạt ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn, những đóng góp của tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Một số nội dung tuyên truyền khác: kỷ niệm 58 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2012) và 71 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2012). 

3. Hình thức:
- Sinh hoạt truyền thống, diễn đàn, tọa đàm, thi tìm hiểu, hái hoa dân chủ, gặp gỡ nhân chứng lịch sử tại nơi sinh hoạt, học tập của chi đoàn.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn.
- Khuyến khích các cấp bộ Đoàn tổ chức bằng nhiều hình thức sáng tạo, tiết kiệm, có ý nghĩa thiết thực.


4. Định hướng tư tưởng của thanh niên trước các vấn đề xã hội nổi bật:
Trong thời gian gần đây, tình trạng học sinh, đặc biệt là nữ sinh đánh nhau, học sinh tự tử đang được các cơ quan thông tấn báo chí, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Theo một số nghiên cứu, kinh tế thị trường và ảnh hưởng của xu thế hội nhập, toàn cầu hóa có những tác động sâu sắc và mạnh mẽ đến đời sống và các chức năng xã hội của gia đình. Đời sống hiện đại khiến một số chức năng của gia đình, đặc biệt là chức năng chăm sóc và giáo dục giảm sút giá trị. Bên cạnh đó, các biện pháp giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống tại một số nhà trường còn chưa được chú trọng. Ngoài ra, tâm lý xã hội lứa tuổi cũng là một trong những yếu tố tác động đến hành vi lệch chuẩn của học sinh. Trong lứa tuổi vị thành niên, thanh niên, học sinh thường đối diện với nhiều sự thay đổi lớn về tâm lý, sinh lý và khó khăn trong giai đoạn chuyển sang tuổi trưởng thành; đặc điểm tâm lý thích tự khẳng định "cái tôi trưởng thành" của bản thân, nhu cầu khẳng định của thanh thiếu nhi trong lứa tuổi này rất cao, lòng tự trọng và danh dự bản thân dễ bị tổn thương, trong khi bản thân còn thiếu kỹ năng sống, chưa nhận được đúng mức, kịp thời sự giáo dục, chia sẻ, động viên của gia đình, nhà trường, các đoàn thể và xã hội nên dễ xảy ra các hiện tượng trên. 
Trước thực trạng đó, thanh thiếu niên cần tự rèn luyện cho mình kỹ năng sống, lối sống lành mạnh, tích cực, vị tha, trách nhiệm với bản thân và xã hội; các cấp bộ đoàn cần tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho thanh thiếu niên; kịp thời định hướng giá trị cho thanh thiếu niên trước các vấn đề nổi cộm phát sinh; đồng hành, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của thanh thiếu niên; tăng cường đoàn kết, tập hợp, cổ vũ thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn và các hoạt động có ý nghĩa xã hội tốt đẹp; biểu dương những gương thanh thiếu niên tiến tiến; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, gia đình và nhà trường để có những biện pháp hiệu quả trong công tác giáo dục thanh thiếu niên.

Nguồn: Tỉnh đoàn AG