Đại Hội Các Cấp Lần Thứ 11

Danh sách cơ sở Đoàn trực thuộc

TT

ĐƠN VỊ

HỌ & TÊN

CHỨC VỤ

ĐTDĐ

EMAIL

1

Đoàn cơ sở Viễn thông An Giang

Nguyễn Tân Long

Bí thư

0918.310.919

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Ngọc Nhân

Phó Bí thư

0919.140.999

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Đoàn cơ sở Công ty Cổ phẩn Bảo vệ thực vật An Giang

Huỳnh Quang Huy

Bí thư

0914.513.454
0988.945.096

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Minh Chương

Phó Bí thư

0913.886.512

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Nguyễn Nhật Thanh

Phó Bí thư

0986.210.386

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

ĐCS Trường CĐ Nghề Việt Mỹ phân hiệu An Giang

Nguyễn Thị Mai

Bí thư

0986.788.426

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mai Thái Vũ

Phó Bí thư

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ĐCS Ngân hàng TMCP Ngoại thương An Giang

Tô Ngọc Mẫn

Bí thư

0918.184.330

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Duy Phương

Phó Bí thư

 

 

5

ĐCS Ngân hàng Phát triển Nhà ĐBSCL

Võ Trường Bảo Thi

Bí thư

0919.072.090

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phan Thanh Long

Phó Bí thư

0939.119.119

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

6

ĐCS Ngân hàng Chính sách Xã hội CN An Giang

Dương Thanh Trúc

Bí thư

0947.829.262

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kiều Đỗ Công Thuận

Phó Bí thư

0919.190.740

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

7

ĐCS Cụm Phà Vàm Cống

Nguyễn Thanh Tân

Bí thư

0986.901.990

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đàng Cao Thạch

Phó Bí thư

0936.041.941

 

8

ĐCS Cty TNHH MTV Xây lắp An Giang

Phạm Hồng Việt

Bí thư

0918.196.569

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văng Phú Vỹ

Phó Bí thư

0918.889.927

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

ĐCS Cty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Phan Minh Thông

Bí thư

0982.787.131

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mai Thị Như Quỳnh

Phó Bí thư

0982.030.466

 

10

ĐCS Cty CP XNK Thủy sản An Giang

Nguyễn Thanh Hiền

Bí thư

0909.950.607

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đoàn Thị Thu Cúc

Phó Bí thư

0919.726.161

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

ĐCS Cty CP Rau quả thực phẩm An Giang

Huỳnh Quang Vinh

Bí thư

0913.931.089

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Huy Cường

Phó Bí thư

0919.009.270

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Bùi Thị Thu Hương

Phó Bí thư

0905.785.725

 

12

ĐCS Cty CP Du lịch An Giang

Vương Quốc Anh

Bí thư

0917.672.486

 

Ng. T. Bé Bảy

Phó Bí thư

0978.355.964

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

ĐCS Cty CP ĐT & XD Sao Mai An Giang

Trần Minh Trí

Bí thư

0975.126.210

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Kiên Cường

Phó Bí thư

0916.573.467

k This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

ĐCS Công ty TNHH MTV Phà An Giang

Trần Quốc Long

Bí thư

0918.808.804

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lâm Hữu Ân

Phó Bí thư

0919.993.444

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

ĐCS Công ty Điện lực An Giang

Phạm Võ Phi Long

Bí thư

0966.999.077

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Sang

Phó Bí thư

0944.089.333

 

16

ĐCS Công ty CP XNK Nông sản thực phẩm An Giang

Nguyễn Văn Thống

Bí thư

0917.147.912

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Thái Hưng

Phó Bí thư

0913.110.225

 

17

ĐCS Công ty CP Vận tải An Giang

Bùi Tấn Kiệt

Bí thư

0916.173.737

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phó Bí thư

0939.454.641

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

ĐCS Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm

Trần Nguyễn Minh Hiền

Bí thư

0919.746.007

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Huỳnh Hoàng Hà

Phó Bí thư

0919.072.086

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

ĐCS Công ty CP Bê tông ly tâm

Phan Minh Triết

Bí thư

0905.355.595

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Văn Hào

Phó Bí thư

0972.566.603

 

20

ĐCS Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang

Nguyễn Thị Huyền

Bí thư

0948.850.939

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Châu Ngọc Hồ

Phó Bí thư

0919.943.966

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

ĐCS Bưu điện An Giang

Đỗ Hữu Thắng

Bí thư

0918.685.444

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thị Phú Hải

Phó Bí thư

0123499.5099

 

22

Chi đoàn Trung tâm Văn hoá Tổng hợp An Giang

Trương Thị Bích Giang

Bí thư

0948.919.298

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dương Thị Thái Hiền

Phó Bí thư

01669959.799

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

Chi đoàn Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh An Giang

Phạm Văn Hùng

Bí thư

0919.557.701

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

Chi đoàn Ngân hàng TMCP Kỹ thương

Quách Hoàng Tuấn

Bí thư

0939.858.655

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Huỳnh Kim Thía

Phó Bí thư

0989.324.086

 

25

Chi đoàn Ngân hàng TMCP Công thương An Giang

Đỗ Công Bình

Bí thư

0909.113.335

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trang Thanh Xuyên Anh Thư

Phó Bí thư

0903.083.856

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26

Chi đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Lưu Phước Vẹn

Bí thư

0983.033.321

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Thị Lan Anh

Phó Bí thư

0918.415.128

 

27

Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT An Giang

Lê Minh Nguyên

Bí thư

0913.747.389

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ng. Đăng Viết Phong

Phó Bí thư

0983.822.330

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28

Chi đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư  & Phát triển An Giang

Lý Thái Khương

Bí thư

0918.533.525

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phạm Thanh Hà

Phó Bí thư

 

 

29

Chi đoàn Cty TNHH Bệnh viện Hạnh Phúc

Nguyễn Tấn Thọ

Bí thư

0936.016.787

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vũ Quang Đô

Phó Bí thư

0949.297.866

 

30

Chi đoàn Cty CP Tư vấn Xây dựng

Nguyễn Công Nhân

Bí thư

0918.789.505

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Bá Tòng

Phó Bí thư

 

 

31

Chi đoàn Cty CP ĐT & XD Ticco An Giang

Dương Ngọc Sơn

Bí thư

0919.379.280

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu T. Kiều Thu

Phó Bí thư

0938.932.122

 

32

Chi đoàn Công ty Xăng dầu An Giang

Nguyễn Trần Duy Thanh

Bí thư

0919.009.392

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trương Hồng Vũ

Phó Bí thư

0915.727.424

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33

Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết

Lâm Thị Thùy Trang

Bí thư

0913.713.710

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Thành Trí

Phó Bí thư

0902.335.558

 

34

Chi đoàn Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi

Nguyễn Thành Phương

Bí thư

0914.206.232

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vũ Minh Bằng

Phó Bí thư

0918.337.638

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35

Chi đoàn Công ty Điện Nước An Giang

Phan Hữu Trí

Bí thư

0939.599.765

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lý Minh Sáng

Phó Bí thư

0906.717.494

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

36

Chi đoàn Công ty CP Phát triển Du lịch

Lê Anh Quân

Bí thư

0945.036.423
0918.309.907

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Dương Việt Anh

Phó Bí thư

0909.181.416 

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

37

Chi đoàn Công ty Cổ phần In An Giang

Trình Thị Mộng Tuyền

Bí thư

0918.357.001

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó Bí thư

 

 

38

Chi đoàn Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang

Võ Hữu Tín

Bí thư

0939.823.632

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Quốc Sĩ

Phó Bí thư

0976.968.787

 

39

Chi đoàn Công ty Cổ phần Cảng An Giang

Nguyễn Thông Minh

Bí thư

0919.726.727

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Thị Thúy Hạnh

Phó Bí thư

0918.869.105

 

40

Chi đoàn Công ty Bảo Việt An Giang

Nguyễn Trung Hiếu

Bí thư

0902.363.645

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thị Thùy Dung

Phó Bí thư

0963.226.362

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

41

Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp

Nguyễn Thị Thanh Tuyến

Bí thư

0949.332.133

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Thị Tuyết Nga

Phó Bí thư

0907.190.901

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

42

Chi đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị AG

Nguyễn Hoàng Hiếu

Bí thư

0939.300.007

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Hoàng Dũng

Phó Bí thư

 

 

43

Chi đoàn Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh AG

Lê Chí Nhựt

Bí thư

0902.710.984

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Huỳnh Thị Kiều Trang

Phó Bí thư

 

 

44

Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khánh Toàn

Trần Thị Tuyết Nhung

Bí thư

0949.310.946

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phạm Hữu Danh

Phó Bí thư