Đại Hội Các Cấp Lần Thứ 11

CHI ĐOÀN CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN GẮN VỚI XÂY DỰNG VĂN MINH ĐÔ THỊ

Sáng ngày 25/7/2015, Chi đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị An Giang phối hợp với Chi đoàn phường Mỹ Long và các chi đoàn bạn tổ chức thực hiện công trình thanh niên gắn với xây dựng văn minh đô thị: tổng vệ sinh môi trường bờ kè Phạm Hồng Thái, phường Mỹ Long, Long Xuyên.

Hoạt động đã thu hút sự tham gia của 90 đoàn viên thanh niên. Đây là hoạt động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi tổ chức, cá nhân sinh sống trên địa bàn giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng; nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường.