Giới thiệu

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

------------------

1. Danh sách ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Tô Kim Hồng

Bí thư Đoàn Khối

0939.111.364

2

Nguyễn Minh Trung

UV BTV Đoàn Khối

0911.71.74.76

3

Huỳnh Anh Tuấn

UV BTV Đoàn Khối

0888.760.066

4

Trần Phan Bửu Tùng

UV BTV Đoàn Khối

0917.186.789

5

Huỳnh Hoàng Hà

UV BTV Đoàn Khối

0919.072.086

6

Lê Thị Ngọc Mạnh

UV BTV Đoàn Khối

0948.999.357

7

Lê Hồng Phong

UV BTV Đoàn Khối

0906.791.588

8

Lê Ngọc Tuấn Anh

UV BCH Đoàn Khối

01255.049.289

9

Đào Vương Phú Bình

UV BCH Đoàn Khối

0949.099.903

10

Đặng Trung Cường

UV BCH Đoàn Khối

0919.967.000

11

Huỳnh Hữu Hậu

UV BCH Đoàn Khối

0946.317.617

12

Tô Công Huấn

UV BCH Đoàn Khối

0907.594.177

13

Lâm Trường Huy

UV BCH Đoàn Khối

01696.777.868

14

Nguyễn Quang Huy

UV BCH Đoàn Khối

0987.383.376

15

Lê Thị Phước

UV BCH Đoàn Khối

0909.092.905

16

Phan Quốc Ân

UV BCH Đoàn Khối

0939.394.449

17

Trần Thị Anh Thư

UV BCH Đoàn Khối

0949.093.554

18

Trần Thanh Điền

UV BCH Đoàn Khối

0973.344.244

19

Trần Hồ Thái Trinh

UV BCH Đoàn Khối

0945.042.008

20

Nguyễn Xuân An

UV BCH Đoàn Khối

0919.772.447

21

Lê Thị Cẩm Tuyền

UV BCH Đoàn Khối

0939.226.983

 

2.  Danh sách Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Đoàn Khối:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Tô Kim Hồng

Chủ nhiệm UBKT

0939.111.364

2

Nguyễn Xuân An

Phó Chủ nhiệm UBKT

0919.772.447

3

Phạm Trung Nghĩa

Ủy viên UBKT

0918.557.993

4

Trương Hoài Phong

Ủy viên UBKT

0917.913.050

5

Đinh Thị Ngọc Điệp

Ủy viên UBKT

0984.333.318

5 năm thành lập Đoàn khối Doanh nghiệp AG

     Đoàn khối Doanh nghiệp An Giang được thành lập theo Quyết định số 280/TĐAG ngày  20/04/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang trên cơ sở chia tách từ Đoàn Liên cơ An Giang. Khi mới thành lập Đoàn khối Doanh nghiệp có 33 cơ sở Đoàn trực thuộc với 2.213 đoàn viên.

Trong 5 năm  qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy khối Doanh nghiệp công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Khối ngày càng phát triển, thể hiện cụ thể qua các phong trào như: đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, vì người nghèo, tiếp sức đến trường… Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên trong khối tham dự.

     Công tác phát triển tổ chức, kết nạp đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được Ban Thường vụ Đoàn khối đặc biệt quan tâm thông qua việc triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”. Đến nay toàn Đoàn khối Doanh nghiệp đã có 43 cơ sở Đoàn trực thuộc với 2.760 đoàn viên.

Năm năm qua cũng là giai đoạn Đoàn khối Doanh nghiệp tích cực đổi mới giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên với nhiều nội dung, hình thức phong phú và sát hợp, hướng về cơ sở. Cùng với sự phát triển về phong trào, công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn được chú trọng, đặc biệt là ở các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Do đó, chất lượng Chi đoàn và đoàn viên thanh niên có nhiều chuyển biến, ngày càng được nâng cao. Nhiều sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật, các mô hình hay của đoàn viên thanh niên được ứng dụng tại doanh nghiệp mang lại hiệu quả thiết thực.

    Thông qua các phong trào hành động cách mạng, Đoàn khối Doanh nghiệp cũng đã góp phần giáo dục, rèn luyện, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên thanh niên. Nhiều đoàn viên thanh niên trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, năng lực là nguồn bổ sung nhân lực cho các chi, đảng bộ.

     Với những thành tích đã đạt được, những năm qua Đoàn khối Doanh nghiệp luôn được công nhận là đơn vị vững mạnh, xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của Tỉnh đoàn, UBND Tỉnh và Trung ương Đoàn.