5 năm thành lập Đoàn khối Doanh nghiệp AG

     Đoàn khối Doanh nghiệp An Giang được thành lập theo Quyết định số 280/TĐAG ngày  20/04/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang trên cơ sở chia tách từ Đoàn Liên cơ An Giang. Khi mới thành lập Đoàn khối Doanh nghiệp có 33 cơ sở Đoàn trực thuộc với 2.213 đoàn viên.

Trong 5 năm  qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy khối Doanh nghiệp công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Khối ngày càng phát triển, thể hiện cụ thể qua các phong trào như: đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, vì người nghèo, tiếp sức đến trường… Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên trong khối tham dự.

     Công tác phát triển tổ chức, kết nạp đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được Ban Thường vụ Đoàn khối đặc biệt quan tâm thông qua việc triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”. Đến nay toàn Đoàn khối Doanh nghiệp đã có 43 cơ sở Đoàn trực thuộc với 2.760 đoàn viên.

Năm năm qua cũng là giai đoạn Đoàn khối Doanh nghiệp tích cực đổi mới giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên với nhiều nội dung, hình thức phong phú và sát hợp, hướng về cơ sở. Cùng với sự phát triển về phong trào, công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn được chú trọng, đặc biệt là ở các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Do đó, chất lượng Chi đoàn và đoàn viên thanh niên có nhiều chuyển biến, ngày càng được nâng cao. Nhiều sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật, các mô hình hay của đoàn viên thanh niên được ứng dụng tại doanh nghiệp mang lại hiệu quả thiết thực.

    Thông qua các phong trào hành động cách mạng, Đoàn khối Doanh nghiệp cũng đã góp phần giáo dục, rèn luyện, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên thanh niên. Nhiều đoàn viên thanh niên trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, năng lực là nguồn bổ sung nhân lực cho các chi, đảng bộ.

     Với những thành tích đã đạt được, những năm qua Đoàn khối Doanh nghiệp luôn được công nhận là đơn vị vững mạnh, xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của Tỉnh đoàn, UBND Tỉnh và Trung ương Đoàn.