Nhân sự

Nhân sự

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP

KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2012 - 2017

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Số điện thoại

Nam

Nữ

BCH

BTV

 

1

Lâm Thành Sĩ

1983

 

Bí thư Đoàn Khối

x

0918.489.933

2

Tô Kim Hồng

 

1986

Phó Bí thư Đoàn Khối

x

0939.111.364

3

Trần Thị Tuyết Nga

 

1984

Phó Bí thư Đoàn Khối

x

0907.190.901

4

Đỗ Công Bình

1982

 

Bí thư Chi đoàn NH TMCP Công thương CN AG

x

0909.113.335

5

Trần Quốc Long

1983

 

Bí thư ĐCS Cty TNHH MTV Phà AG

x

0918.808.804

6

Huỳnh Quang Vinh

1981

 

Bí thư ĐCS Cty CP Rau quả thực phẩm AG

x

0913.931.089

7

Lý Minh Trung

1981

 

UV. BTV ĐCS Viễn thông An Giang

 

0918.889.688

8

Phạm Võ Phi Long

1980

 

Bí thư ĐCS Cty Điện lực An Giang

 

0966.999.077

9

Trần Nguyễn Minh Hiền

 

1982

Bí thư ĐCS Cty CP Dược phẩm Agimexpharm

 

0919.746.007

10

Nguyễn Thông Minh

1982

 

Bí thư Chi đoàn Cty CP Cảng An Giang

 

0919.726.727

11

Lê Minh Nguyên

1980

 

Bí thư Chi đoàn NH Nông nghiệp và PTNT CN AG

 

0913.747.389

12

Nguyễn Trung Hiếu

1981

 

Bí thư Chi đoàn Cty Bảo Việt An Giang

 

0902.363.645

13

Nguyễn Thị Phú Hải

 

1985

Phó Bí thư ĐCS Bưu điện An Giang

 

0123499.5099

14

Lâm Thị Thùy Trang

 

1979

Bí thư Chi đoàn Cty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang

 

0913.713.710

15

Tô Ngọc Mẫn

1979

 

Bí thư ĐCS NH TMCP Ngoại thương CN AG

 

0918.184.330

16

Phạm Hồng Việt

1977

 

Bí thư ĐCS Cty TNHH MTV Xây lắp AG

 

0918.196.569

17

Phan Minh Triết

1980

 

Bí thư ĐCS Cty CP Bê tông ly tâm AG

 

0905.355.595

18

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

1982

Bí thư ĐCS Cty CP Vận tải An Giang

 

0939.454.641

19

Trần Minh Trí

1984

 

Bí thư ĐCS Cty CP Đầu tư và XD Sao Mai AG

 

0975.126.210

 

Ủy ban Kiểm tra Đoàn khối Doanh nghiệp An Giang

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Số điện thoại

Nam

Nữ

 

1

Tô Kim Hồng

 

1986

Phó Bí thư Đoàn Khối, Chủ nhiệm UBKT

0939.111.364

2

Nguyễn Ngọc Nhân

1980

 

Phó Bí thư ĐCS Viễn thông An Giang, Phó CN UBKT

0919.140.999

3

Nguyễn Trung Hiếu

1981

 

Bí thư Chi đoàn Cty Bảo Việt An Giang

0902.363.645

4

Đặng Trương Nhật Vy

 

1985

UV. BTV ĐCS Cty Điện lực An Giang

0939.566.711

5

Trần Võ Phú Thiện

1981

 

UV. BCH ĐCS Cty TNHH MTV Xây lắp AG

Đã nghỉ việc