Lịch sử dân tộc

11 Di sản văn hóa Thế giới của Việt Nam

DSC00815Việc UNESCO công nhận hát Xoan là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đến nay Việt Nam đã có 11 di sản thế giới được UNESCO công nhận. 

Việc UNESCO công nhận hát Xoan là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đến nay Việt Nam đã có 11 di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Xem tiếp...