Văn hóa - Văn nghệ

Tác động của văn hóa truyền thống tới văn hóa thanh niên

Bên cạnh dòng văn hóa chính thống của xã hội còn có một dòng chảy khác được gọi chung là “văn hóa thanh niên”. Dòng chảy ấy, có thể là ít khuôn phép, ít bài bản và hàn lâm nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và sáng tạo. Để hội nhập được với dòng chảy văn hóa đặc biệt ấy người ta cũng phải có một tiêu chuẩn đặc biệt - một con tim và một bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Xem tiếp...